Článek byl publikován v časopise ANGISREVUE – Odborný pohled do světa lékáren, vydání Duben – Květen 2022.

Autor provozuje soukromou praxi v Brně a v Židlochovicích v oborech ortopedie, rehabilitace, podologie

MUDr. Vladimír Holoubek vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně. Po studiích nastoupil na ortopedickou kliniku Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Atestoval z ortopedie a v roce 1990 z fyzikální, balneologické a léčebné rehabilitace. Soukromou praxi v Brně a v Židlochovicích v oborech ortopedie, rehabilitace a podologie provozuje od roku 1993. Dále se zajímá o fyziologickou regulační medicínu s aplikací kolagenových preparátů. V rámci svých specializací přednáší pro ortopedy, fyzioterapeuty, praktické lékaře, pedikéry. Vystupuje v pořadech v rozhlase a v televizi, publikuje v odborných časopisech i jiných periodikách.

 

 

 

 

 

Kolagen jako tkáňový strukturální protein představuje 5–6 % z celkové proteinové masy našeho těla. Je jednou z hlavních součástí kostí, šlach, kloubních pouzder, svalstva, vaziva a pokožky. Nalezneme jej také v našich cévách, v rohovce a v zubech. Hlavní funkcí kolagenu je, že stmeluje jednotlivé buňky k sobě, tedy působí jako tkáňové lepidlo, což odpovídá i jeho názvu v překladu z řečtiny („kolla“ znamená lepidlo). Z toho plyne, že s úbytkem kolagenu se „postupně rozpadáme“ – degenerujeme, stárneme. Můžeme říci, že zdraví jedince je přímo spjaté se zdravím kolagenu.

EXTRACELULÁRNÍ MATRIX

Kolagen je nedílnou složkou mezibuněčné hmoty – extracelulární matrix (ECM). ECM je dynamická a komunikačně aktivní tkáň, kontinuálně modifikovaná a restrukturalizovaná buňkami. Sama pak ovlivňuje buněčnou morfologii, orientaci a migraci. Neustálá interakce mezi buňkami a ECM má zásadní roli ve vývoji a morfologii tkání, zejména pak během procesu hojení. U člověka přichází vrchol biosyntézy kolagenu mezi 45–60 rokem života, po tomto období nastává prudký pokles biosyntézy kolagenu, ale i elastinu a proteoglykanů, a dochází tak ke stárnutí tkání.

STRUKTURA KOLAGENU

Základní stavební jednotkou kolagenu je tropokolagen, což je glykoprotein tvořený 3 propletenými řetězci polypeptidů, které se skládají ze 4 základních aminokyselin, a to hydroxylysinu, glycinu, prolinu a hydroxyprolinu. Pokud jsou všechny 3 polypeptidové řetězce stabilně spleteny v trojitou úzkou spirálu, jsou zajištěny dvě základní vlastnosti kolagenu – strukturální pevnost a křehkost.

Prostorová konfigurace tropokolagenu je válcovitě propletená, tvořená 3 provazci stočenými do spirály. To dodává molekule tropokolagenu odolnost v tahu i tlaku a dále flexibilitu – ohebnost.

BIOSYNTÉZA KOLAGENU

Biosyntéza kolagenu probíhá v různých buněčných strukturách; v pojivové tkáni ve fibroblastech, v kostní tkáni v osteoblastech, v chrupavkách v chondroblastech aj. Po zřetězení aminokyselin uvnitř buňky je syntetizovaný prokolagen vyloučen pomocí transportních mechanizmů vně buňky, kde je v mezibuněčném prostoru přeměněn na protokolagen, který postupně vytváří mikrofibrily, následně přes subfibrilu vzniká kolagenní fibrila, vlákno, svazek, šlacha či sval.

JEDINEČNÉ VLASTNOSTI KOLAGENU

Uspořádání kolagenních fibril zajištuje struktuře jedinečné vlastnosti – odolnost v tahu i tlaku, neroztažitelnost, nestlačitelnost, tvárnost a pružnost, možnost dalšího zkroucení a odolnost v zatížení. Pevnost v tahu je kolagenu dána jeho uspořádáním v mezibuněčném prostoru (ECM) do jednoho vektoru ve směru tahu, což se nazývá anizotropií tkáně. Porucha tohoto uspořádání vede ke snížení odolnosti kolagenních struktur a jejich následné degeneraci. Makroskopicky se to na chrupavce projevuje nejdříve změnou barvy a lesku, později zvlněním jejího povrchu s tvorbou nerovností až trhlin, jejím rychlejším opotřebováním s rozvojem artrotickým změn.

FAKTORY PŘISPÍVAJÍCÍ K POŠKOZENÍ KOLAGENU

S přibývajícím věkem, při nedostatku pohybu, ale i při nadměrné fyzické zátěži či nepřiměřené sportovní aktivitě, při špatných pohybových stereotypech se svalovou nerovnováhou, dále při nevhodné a nevyvážené stravě s nadměrnou konzumací rafinovaných cukrů, při kouření, při nadměrném slunění bez ochranných faktorů, při stresech a při úrazech dochází k poruše osy PNEI (psycho-neuroendokrino- imunitní) v pojivové tkáni, což vede k progresivní degradaci kolagenu. Důsledkem působení těchto faktorů jsou poruchy funkce jednotlivých tkáňových struktur a systémů se vznikem bolestivých stavů, zánětu s následnou často nadměrnou konzumací analgetik. To ve svém důsledku vede k poruchám metabolizmu, k poškození krvetvorby, ledvin, jater, mozku a celý proces může skončit smrtí organizmu.

JAK ODDÁLIT VÝŠE POPSANÝ STAV?

V první řadě je důležité vyhýbat se rizikovým faktorům, zejména kouření, nedostatku pohybu, ale i nadměrné fyzické zátěži, stresu, nevhodné stravě a nadměrnému slunění.

Další možností je zevní podpora novotvorby kolagenu. K novotvorbě dostatečného množství kolagenu je nutný dostatek vitamínu C, nejlépe v lyofilizované formě (plně se vstřebává přes střevní stěnu), dále dostatek stavebních prvků peptidů, ze kterých se kolagen v jednotlivých buňkách pojivové tkáně – fibroblastech syntetizuje. Tyto stavební prvky je možné organizmu dodávat v různých formách – v podobě injekcí přímo do místa poruchy, nebo ve formě roztoků či rozpustných prášků s celkovým efektem na organizmus.

Dobré zkušenosti jsou např. s preparáty hydrolyzovaného mořského kolagenu Inca Collagen, který se dodává s vitamínem C v bioaktivní formě. Tato forma kolagenu je vhodná hlavně pro ženy, u nichž vede jeho příznivý efekt ke zpomalení stárnutí kůže, vyhlazení vrásek, zpevnění vazivových struktur, kloubních pouzder a zpevnění kostní tkáně. Odstraní se i lomivost nehtů způsobená nedostatkem kolagenu, dojde ke zlepšení vlasového porostu i celkové fyzické odolnosti organizmu s psychickou pohodou.

Injekční formu tropokolagenu představuje zdravotnický prostředek GUNA pro jednotlivé tkáňové struktury nebo lokality. Jsou to např. přípravky CHONDROGRID, MD-Knee, MD-Schoulder, MDNeural aj. Způsob podání je snadný, aplikují se přímo do kloubu (CHONDROGRID, MD-Knee), nebo pod kůži, kdy jejich účinek můžete zvýšit aplikací do aktivních akupunkturních bodů.

Nice to see you

We noticed you are visiting us from afar.
Maybe you are looking for our internetional website?

Enter website

Press the button to continue to the international website.

Or go to the original website.

Change language

×